Neurológia pre prax 1/2009

Příčiny a klinický obraz nitrolební hypertenze

MUDr. Zilla Šonková

Článek krátce shrnuje souvislosti vzniku nitrolební hypertenze a její příznaky ve světle základů její patofyziologie. Jsou vyjmenovány hlavní příznaky a také projevy nitrolební hypertenze popsané v minulosti uznávanými českými neurology.

Kľúčové slová: nitrolební hypertenze, mozková herniace, bolest hlavy, nauzea, zvracení, bezvědomí, edém papily.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Causes and clinical presentation of intracranial hypertension

The article shortly summarizes the associations of intracranial hypertension and its symptoms in the light of its pathophysiological bases. The main symptoms of intracranial hypertension are listed as well as the clinical descriptions mentioned in the past by reputable Czech neurologists.

Keywords: intracranial hypertension, brain herniation, headache, nausea, vomiting, unconsiousness, papilloedema.