Neurológia pre prax 3/2020

Přednemocniční triáž pacientů s podezřením na cévní mozkovou příhodu

MUDr. Martin Čábal, MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.

Cévní mozková příhoda patří mezi nejčastější příčiny úmrtí nebo invalidizace a jedním z faktorů, který rozhoduje o výsledném klinickém stavu pacienta, je dostupnost včasné terapeutické intervence. Toto lze zajistit správnou přednemocniční triáží ve spolupráci s jednotkami zdravotnické záchranné služby. Cílem je pacienta s CMP rychle diagnostikovat a následně směřovat do nejbližšího iktového centra, případně při podezření na uzávěr velké mozkové tepny (LVO) indikovat převoz do centra s možností provedení mechanické trombektomie (MT). K tomu mohou posloužit různé přednemocniční testy. V Moravskoslezském kraji byl v roce 2016 zaveden FAST PLUS test hodnotící přítomnost těžké jednostranné hemiparézy, který předpovídá LVO se senzitivitou 92 % a specificitou 44 %. Je potřeba další výzkum v této oblasti ke zlepšování specificity testů bez zvýšení obtížnosti provedení testu.

Kľúčové slová: ischemická CMP, triáž, přednemocniční testy, záchranář, trombektomie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prehospital triage of acute stroke patients

Ischemic stroke is one of the leading causes of mortality or morbidity in the world. Early therapeutic intervention is important for final clinical outcome and that can be obtained by quick and correct prehospital triage, which is managed by paramedics. The patient with a stroke must by quickly diagnosed and transported to the nearest stroke center, or when a large vessel occlusion is suspected to the comprehensive stroke center to a possible thrombectomy. This decision can be made with different prehospital triage tests. „FAST PLUS” test was introduced in Moravian-Silesian region in year 2016 and it is focused on presence of a severe hemiparesis. The test predicts large vessel occlusion with 92 % sensitivity and 44 % specificity. More studies are needed to improve the specificity of prehospital tests without increasing their difficulty.

Keywords: ischemic stroke, triage, prehospital tests, paramedic, thrombectomy