Neurológia pre prax 1/2008

PORANENIA NERVOV HORNÝCH KONČATÍN

doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD., MUDr. Zoltán Goldenberg, PhD.

Poranenia nervov nie sú zriedkavou diagnózou neurologickej praxe. Následky poranení nervov horných končatín patria k tým, ktoré výrazne ovplyvňujú pracovnú spôsobilosť jedinca a ovplyvňujú i jeho kvalitu života. Poznanie mechanizmov vzniku poranenia nervov, patofyziologických procesov ich poškodenia a regenerácie, diagnostických prístupov a možností správnej a včasnej liečby je podkladom pre správny klinický prístup k poraneniam nervov, a tým i minimalizácie možných následkov týchto poranení.

Kľúčové slová: poranenie nervu, Wallerova degenerácia, regenerácia nervu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PORANENIA NERVOV HORNÝCH KONČATÍN

Poranenia nervov nie sú zriedkavou diagnózou neurologickej praxe. Následky poranení nervov horných končatín patria k tým, ktoré výrazne ovplyvňujú pracovnú spôsobilosť jedinca a ovplyvňujú i jeho kvalitu života. Poznanie mechanizmov vzniku poranenia nervov, patofyziologických procesov ich poškodenia a regenerácie, diagnostických prístupov a možností správnej a včasnej liečby je podkladom pre správny klinický prístup k poraneniam nervov, a tým i minimalizácie možných následkov týchto poranení.

Keywords: poranenie nervu, Wallerova degenerácia, regenerácia nervu.