Neurológia pre prax 1/2020

Polyneuropatia pri liečbe LCIG (levodopa/karbidopa intestinálny gél)

MUDr. Milan Grofik, PhD., MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

LCIG je účinnou liečbou pokročilého štádia Parkinsonovej choroby. Jednou z obávaných komplikácii tejto liečby je polyneuropatia, ktorá môže zásadne ovplyvniť motorické aj non-motorické funkcie pacienta a kvalitu jeho života. Vo väčšine prípadov ide o metabolicky podmienenú polyneuropatiu v dôsledku užívania levodopy, a tým spojenej elevácie homocysteínu a deficitu vitamínov skupiny B. V prípade výskytu akútnej polyneuropatie je potrebné vylúčiť Guillainov-Barrého syndróm a ukončiť liečbu LCIG. U každého pacienta by sa malo myslieť na uvedenú komplikáciu, a to už pred zvažovanou indikáciou a následne aj počas celej doby liečby LCIG.

Kľúčové slová: LCIG, levodopa, polyneuropatia, vitamíny sk. B

Polyneuropathy associated with levodopa/carbidopa intestinal gel infusion (LCIG)

LCIG is an effective treatment for the advanced stage of Parkinson's disease. Serious complication of this treatment is polyneuropathy, which can signifficantly influenced motor and non-motor functions of the patient and the quality of life. In most of the cases there is a metabolic cause of polyneuropathy due to the usage of levodopa, associated with elevation of homocysteine and deficiency of vitamins B. In case of acute polyneuropathy, it is necessary to exclude Guillain-Barré Syndrome and discontinue LCIG treatment. Each patient should be examined for polyneuropathy before the initiation of LCIG therapy and also during the treatment.

Keywords: LCIG, levodopa, polyneuropathy, B-vitamins