Neurológia pre prax 4/2003

Pokroky v diagnostice dětských epileptochirurgických kandidátů

MUDr. Pavel Kršek Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Komárek CSc., MUDr. Michal Tichý CSc., Ing. Milan Hájek DrSc., MUDr. Hana Křížová, MUDr. Josef Zámečník

Chirurgická léčba epilepsie představuje naději pro nezanedbatelnou skupinu farmakorezistentních epileptiků. V dětském věku jsou k epileptochirurgii indikováni především pacienti s temporální epilepsií, poruchami kortikálního vývoje a katastrofickými epilepsiemi časného věku. Předoperační vyšetřování je náročný proces, kdy je potřeba rozhodnout, zda je pacient vhodný kandidát, zvolit operační postup a odhadnout možný zisk i rizika výkonu. V současné době máme k dispozici řadu diagnostických technik, žádná však stále neumožňuje spolehlivě definovat epileptogenní zónu, tj. tkáň, jejíž odstranění zaručí operační úspěch. Poslední roky přinesly pokrok zejména v neinvazivní diagnostice. V článku se zaměřujeme zejména na moderní techniky MR spektroskopie, vyšetření iktální SPECT a možnosti neuropatologické analýzy resekované mozkové tkáně. Tyto metody jsou na našich pracovištích běžně k dispozici a jejich použití u řady pacientů významně pomohlo upřesnit diagnózu a/nebo stanovit správný terapeutický postup.

Kľúčové slová: farmakorezistence, chirurgie epilepsie, iktální SPECT, magnetická rezonanční spektroskopie, neuropatologie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pokroky v diagnostice dětských epileptochirurgických kandidátů

Chirurgická léčba epilepsie představuje naději pro nezanedbatelnou skupinu farmakorezistentních epileptiků. V dětském věku jsou k epileptochirurgii indikováni především pacienti s temporální epilepsií, poruchami kortikálního vývoje a katastrofickými epilepsiemi časného věku. Předoperační vyšetřování je náročný proces, kdy je potřeba rozhodnout, zda je pacient vhodný kandidát, zvolit operační postup a odhadnout možný zisk i rizika výkonu. V současné době máme k dispozici řadu diagnostických technik, žádná však stále neumožňuje spolehlivě definovat epileptogenní zónu, tj. tkáň, jejíž odstranění zaručí operační úspěch. Poslední roky přinesly pokrok zejména v neinvazivní diagnostice. V článku se zaměřujeme zejména na moderní techniky MR spektroskopie, vyšetření iktální SPECT a možnosti neuropatologické analýzy resekované mozkové tkáně. Tyto metody jsou na našich pracovištích běžně k dispozici a jejich použití u řady pacientů významně pomohlo upřesnit diagnózu a/nebo stanovit správný terapeutický postup.

Keywords: farmakorezistence, chirurgie epilepsie, iktální SPECT, magnetická rezonanční spektroskopie, neuropatologie.