Neurológia pre prax 3/2017

Osmotický demyelinizační syndrom

MUDr. Michal Vodička

Centrální pontinní myelinolýza je demyelinizující onemocnění pontu vyvolané ve většině případů rychlou korekcí hyponatrémie. Projevuje se neurologickými a psychiatrickými příznaky a může napodobovat řadu jiných onemocnění. Neexistuje žádná specifická léčba tohoto onemocnění, i když je zkoušena řada postupů s rozmanitým úspěchem.

Kľúčové slová: centrální pontinní myelinolýza, osmotický demyelinizační syndrom, hyponatrémie, SIADH, alkoholizmus

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Osmotic demyelination syndrome

Central pontine myelinolysis is a demyelinating disease of the pons caused mainly by a rapid correction of hyponatremia. Disease manifests itself with neurologic and psychiatric symptoms and can imitate many other diseases. There is no specific therapy of choice, even though a number of therapeutic approaches have been tested with various degree of success.

Keywords: central pontine myelinolysis, osmotic demyelination syndrome, hyponatremia, SIADH, alcoholism