Neurológia pre prax 1/2013

Orolinguální angioedém jako komplikace trombolytické léčby pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. , MUDr. Zdeněk Kadaňka ml., MUDr. Stanislav Peška

Cíl: Účelem studie bylo zjištění prevalence orolinguálního angioedému, stupně závažnosti a možných následných komplikací u pacientů s ischemickou CMP léčených trombolýzou ve Fakultní nemocnici Brno od roku 2004 do konce roku 2011. Souhrn a metodika: Studie je retrospektivní analýzou 290 nemocných, kteří byli léčeni rekombinantním aktivátorem plazminogenu pro akutní ischemickou CMP. Průměrný věk pacientů byl 67 let, z toho 59 % mužů a 41 % žen. Všichni pacienti byli léčeni podle standardního protokolu trombolytické léčby. Data všech pacientů a nežádoucích účinků trombolýzy byla odeslána do mezinárodního SITS registru. Výsledky: U tří pacientů z 290 byla zaznamenána anafylaktoidní reakce ve formě orolinguálního angioedému, což představuje 1,03 % z celkového počtu léčených. U všech tří nemocných byl průběh reakce relativně benigní, bez nutnosti intubace či přímého ohrožení vitálních funkcí.

Kľúčové slová: orolinguální angioedém, anafylaxe, intravenózní trombolýza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Orolingual angioedema – complication of acute stroke treatment with systemic thrombolysis

The aim of this study was to investigate the incidence, the severity and possible complications of orolingual angioedema (OA) in patients treated by intravenous trombolysis in the University Hospital, Brno since 2004 till the end of 2011. Patients and methods: This study is the retrospective analysis of 290 patients with acute ischemic stroke treated by recombinant tissue plasminogen activator. The average age was 67 years, 59 % males and 41 % females. All the patients data were sent to the international SITS register. Results: There were three cases of OA (1.03 % of all patients). The anaphylactoid reaction was mild in all cases, with no need of intubation or life threat.

Keywords: orolingual angioedema, anaphylaxis, intravenous thrombolysis.