Neurológia pre prax 3/2020

Organizace iktové péče v České republice

Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO

Systémová trombolýza v léčbě akutní ischemické cévní mozkové příhody vedla k ustavení sítě iktových center v České republice. Autoři ve svém přehledném článku udávají výčet podmínek vzniku iktové sítě v České republice v roce 2011 a hodnotí pozitivní faktory jejího vývoje v posledních osmi letech.

Kľúčové slová: cévní mozková příhoda, síť iktových center, akreditace, indikátory

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Organization of stroke care in the Czech Republic

Intravenous thrombolysis in the treatment of acute ischemic stroke led to the establishment of a network of stroke centers in the Czech Republic. The authors present an overview of the conditions of the stroke network in the Czech Republic in 2011 and evaluate the positive factors of its development in the last 8 years.

Keywords: stroke, network of stroke centers, acreditation, indicators