Neurológia pre prax 1/2024

Ofatumumab v klinické praxi

MUDr. Martin Elišák, Ph.D.

V současné době se mění pohled na léčbu roztroušené sklerózy. U indikovaných pacientů je cílem nasazení vysoce účinné léčby v rané fázi nemoci. Zvyšuje se počet pacientů na této léčbě i spektrum léčiv. Ofatumumab je jedním z vysoce účinných léků. Jde o monoklonální protilátku proti CD20 lymfocytům s prokázanou vysokou a rychlou účinností v potlačení zánětlivé aktivity, ale částečně i progrese onemocnění bez relapsů. Byť je dobře tolerován, což umožňuje aplikaci pacientem v domácím prostředí, stále se jedná o lék působící selektivní imunosupresi s potenciálními nežádoucími účinky, a tedy nutností farmakovigilance. Cílem článku je upozornit neurology na praktické aspekty léčby.

Kľúčové slová: ofatumumab, monoklonální protilátky proti lymfocytům CD20, vysoce účinná léčba, roztroušená skleróza

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Ofatumumab in clinical practice

The view of multiple sclerosis treatment is changing. The aim is to provide patients with highly effective treatment at an early stage of the disease. The number of patients on HET is growing, as is the range of drugs available, which now includes ofatumumab. Ofatumumab is a monoclonal antibody that targets CD20 lymphocytes. It has been shown to be highly and rapidly effective in suppressing inflammatory activity and, to some extent, disease progression without relapse. Although it is well tolerated and can be administered by the patient at home, it is still a selective immunosuppressive drug with potential side effects and thus the need for pharmacovigilance. The aim of this article is to alert neurologists to the practical aspects of treatment.

Keywords: ofatumumab, monoclonal antibodies against CD20 lymphocytes, high effective treatment, multiple sclerosis