Neurológia pre prax 3/2017

Nevestibulárne závraty

Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Závrat je príznak, ktorý je v humánnej medicíne po bolesti pravdepodobne druhý najčastejší. V chápaní pacientov, ale aj niektorých lekárov má pojem závrat (vertigo) často rôzne významy. Základný výklad závratu je porucha vnímania polohy a pohybu vlastného tela v priestore. Základné etiologické delenie závratov je na vestibulárne a non-vestibulárne vertigo. Predložený článok pojednáva práve o závratových stavoch nevestibulárnej genézy.

Kľúčové slová: závrat, vertigo, nerovnováha, dysequilibrium, nevestibulárny

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nonvestibular dizziness

Dizziness is a symptom that, in human medicine, is probably second only in frequency to pain. As understood by patients as well as some physicians, the term dizziness often has different meanings. The basic interpretation of dizziness is impaired perception of the position and movement of one’s body in space. On the basis of aetiology, dizziness is divided into vestibular and nonvestibular vertigo. The present article deals with dizziness states of nonvestibular aetiology.

Keywords: dizziness, vertigo, imbalance, dysequilibrium, nonvestibular