Neurológia pre prax 3/2010

Neepileptické záchvaty imitující epileptické v dětství a adolescenci

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

V dětství a adolescenci se vyskytuje pestrá skupina neepileptických záchvatových příhod, které tvoří častou diferenciální diagnózu epileptických záchvatů. U dětí jsou to především somaticky podmíněné neepileptické záchvaty, v preadolescenci a adolescenci se objevují a postupně mohou i převažovat psychogenně podmíněné neepileptické záchvaty. Článek přehledně rekapituluje nejdůležitější jednotky u velmi malých a malých dětí s důrazem na jejich klinický obraz a obvyklý věkový výskyt. Záměrně se v něm nevěnuji problematice synkop, paroxyzmálních extrapyramidových příhod a z paroxyzmálních poruch spánku pouze těm s výskytem u dětí. Cílem článku je zlepšit informovanost neurologů v praxi, kteří se s touto problematikou setkávají nejčastěji.

Kľúčové slová: epileptické záchvaty, neepileptické záchvaty somaticky podmíněné, psychogenní neepileptické záchvaty, dětství, adolescence.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A varied group of non-epileptic seizures forming frequent differential diagnosis of epileptic paroxysms occurs in childhood and adolescence

In children these are especially somatic non-epileptic seizures while psychogenic conditioned non-epileptic seizures appear gradually and may also prevail in preadolescence and adolescence. The report has summed up the most important entities in infant and young children emphasizing thein clinical picture and usual age incidence. The author has not dealt intentionally with the problems of syncopes and paroxysmal extrapyramidal conditions. Out of the paroxysmal sleep disorders imitating epileptic seizures only those occurring in children have been mentioned. The goal is to improve the knowledge of neurologists who meet in their practice these problems most frequently.

Keywords: epileptic seizures, non-epileptic somatic conditioned seizures, psychogenic non-epileptic seizures, childhood, adolescence.