Neurológia pre prax 6/2002

Naše skúsenosti s chirurgickým liečením tumorov periférnych nervov končatín a brachiálneho plexu

MUDr. Viktor Matejčík, CSc.

Práca prezentuje výsledky 33 operácií u 31 pacientov, ktorým bolo počas 11 rokov, od roku 1990 do roku 2001 odstránených mikrotechnikou 33 tumorov periférnych nervov končatín a brachiálneho plexu. Dvadsiatimšiestim pacientom bolo odstránených 28 tumorov periférnych nervov končatín a piatim pacientom bolo odstránených päť tumorov brachiálneho plexu. Tri z tumorov brachiálneho plexu mali intraspinálne šírenie. Tridsaťdva tumorov nervových obalov zahrňovalo 20 schwannomov a 12 neurofibrómov. Výsledky sme hodnotili podľa Donnerovej klasifikácie motorických a senzitívnych funkcií. Motorické funkcie sa zlepšili, alebo ostali nezmenené u 18 (90%) pacientov so schwannomami a u piatich (83,3%) pacientov s bolesťami v distribúcii postihnutého nervu došlo buď k úplnému, alebo čiastočnému zmierneniu symptómov. Pri neurofibrómoch u troch (50%) pacientov sa buď zlepšili, alebo zostali nezmenené motorické funkcie a všetci pacienti mali čiastočný, alebo kompletný ústup bolestivých syndrómov. Výsledky boli lepšie pri menších distálnejšie lokalizovaných tumoroch nervových obalov.

Kľúčové slová: brachiálny plexus, tumory nervových obalov, neurofibróm, schwannom.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Naše skúsenosti s chirurgickým liečením tumorov periférnych nervov končatín a brachiálneho plexu

Práca prezentuje výsledky 33 operácií u 31 pacientov, ktorým bolo počas 11 rokov, od roku 1990 do roku 2001 odstránených mikrotechnikou 33 tumorov periférnych nervov končatín a brachiálneho plexu. Dvadsiatimšiestim pacientom bolo odstránených 28 tumorov periférnych nervov končatín a piatim pacientom bolo odstránených päť tumorov brachiálneho plexu. Tri z tumorov brachiálneho plexu mali intraspinálne šírenie. Tridsaťdva tumorov nervových obalov zahrňovalo 20 schwannomov a 12 neurofibrómov. Výsledky sme hodnotili podľa Donnerovej klasifikácie motorických a senzitívnych funkcií. Motorické funkcie sa zlepšili, alebo ostali nezmenené u 18 (90%) pacientov so schwannomami a u piatich (83,3%) pacientov s bolesťami v distribúcii postihnutého nervu došlo buď k úplnému, alebo čiastočnému zmierneniu symptómov. Pri neurofibrómoch u troch (50%) pacientov sa buď zlepšili, alebo zostali nezmenené motorické funkcie a všetci pacienti mali čiastočný, alebo kompletný ústup bolestivých syndrómov. Výsledky boli lepšie pri menších distálnejšie lokalizovaných tumoroch nervových obalov.

Keywords: brachiálny plexus, tumory nervových obalov, neurofibróm, schwannom.