Neurológia pre prax 2/2011

Nadměrná denní spavost a její léčba

MUDr. Vilém Novák, MUDr. Marie Kunčíková

Nadměrná denní spavost (EDS) je definovaná jako neschopnost udržet bdělost a pozornost během obvyklé doby bdělosti s nechtěnými epizodami ospalosti a/nebo spánku. EDS zvyšuje riziko nehod a chyb a může také být symptomem závažného onemocnění. Diagnostika se opírá o anamnézu a paraklinická vyšetření – především polysomnografii. Léčba EDS je založena pokud možno na odstranění příčiny. V případech, kdy není kauzální léčba možná, nebo není dostatečně efektivní v léčbě EDS, je vhodné užití psychostimulancií. Většina psychostimulancií zesiluje působení adrenergního systému v CNS.

Kľúčové slová: psychostimulancia, nadměrná denní spavost, narkolepsie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Excessive daytime sleepiness and its treatment

Excessive daytime sleepiness (EDS) is defined as the inability to stay awake and alert during the usual awake period of the day with unintended episodes of drowsiness and/or sleep. EDS increases the risk of accidents and errors and may also be a symptom of serious underlying disease. Diagnosis is based on patient history and paraclinical examinations, particularly polysomnography. If possible, the treatment of EDS consists in removing the cause. When causal treatment is not possible or sufficiently effective, it is advisable to use psychostimulants. Most psychostimulants enhance the activity of the adrenergic system in the CNS.

Keywords: psychostimulants, excessive daytime sleepiness, narcolepsy.