Neurológia pre prax 3/2012

Možnosti vagové stimulace mimo epileptochirurgii

doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D., prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc., MUDr. Jan Chrastina, Ph.D., ing. Ivo Říha, prof. MUDr. Ivan Rektor,

Klinické výsledky vagové stimulace u nemocných s farmakorezistentní epilepsií a data prokazující velmi široký rozsah ovlivnění struktur centrálního nervového systému vagovou stimulací podněcují úvahu o využití vagové stimulace u jiných funkčních onemocnění. Nejrozsáhlejší data jsou k dispozici u nemocných s obtížně léčitelnou depresí, zkušenosti u ostatních funkčních poruch jsou na úrovni kazuistických zkušeností nebo malých souborů z jednotlivých pracovišť. Za perspektivu v této oblasti funkční neurochirurgie je možné považovat specifikaci funkčních indikací se srovnáním s funkčními stereotaktickými výkony a ustanovení klinicky využitelných parametrů pro predikci léčebné odpovědi.

Kľúčové slová: vagová stimulace, deprese, úzkostné poruchy, bolesti hlavy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Options of vagus nerve stimulation other than epileptic surgery

Clinical results of vagus nerve stimulation in pharmacoresistant epilepsy patients and the data showing the widespread effect of vagus nerve stimulation on central nervous system structures elicits the consideration of vagus nerve implantation in another functional disorders. The most extensive data are available for the treatment of treatment resistant depression, data about other functional disorders are limited to case reports or small group of patients from single departments. Exact definition of indication criteria with respect to deep brain stimulation and definition of clinically usable predictors of clinical response are the prospectives for future research.

Keywords: vagus nerve stimulation, depression, anxiety disordes, headache.