Neurológia pre prax 1/2024

Migréna a onemocnění s ní související

MUDr. Jolana Mračková, Ph.D., MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.

Jako komorbidita migrény se může projevit řada onemocnění z různých skupin – především kardiovaskulární/cerebrovaskulární, psychiatrická, neurologická onemocnění, poruchy spánku, metabolická a endokrinologická onemocnění, gastrointestinální a imunologická onemocnění a chronické bolestivé syndromy. Mechanismy jejich vztahu jsou obvykle obousměrné. Přítomnost komorbidit může za určitých okolností komplikovat diagnostiku migrény. Většina komorbidit je spojena s vyšší frekvencí a vyšší intenzitou migrenózních záchvatů. Léčba migrény a jejích komorbidit vyžaduje multidisciplinární přístup, identifikaci a pokud možno eliminaci rizikových faktorů.

Kľúčové slová: migréna, komorbidity, rizikové faktory, léčba, multidisciplinární přístup

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Migraine and related disorders

Various pathological conditions can present as comorbidities with migraine and include many groups – especially cardiovascular/cerebrovascular, psychiatric, neurological diseases, sleep disorders, metabolic and endocrinne, gastrointestinal, imunological diseases and chronic pain syndromes. Their mechanisms are mostly bidirectional. The presence of comorbidities can complicate diagnostic proces for migraine under certain circumstances. Most of the comorbidid pathologies are associated with higher frequency and higher intensity of migraine attacks. Treatment of migraine and comorbidities requires multidisciplinary approach and, if possible, elimination of risk factors.

Keywords: migraine, comorbidities, risk factors, therapy, multidisciplinary approach