Neurológia pre prax 4/2021

Lymeská neuroborrelióza

doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.

Lymeská borrelióza je multisystémové onemocnění způsobené borreliemi ze sérokomplexu Borrelia burgdorferi sensu lato. Hlavním vektorem borrelií v Evropě je klíště Ixodes ricinus. Všechna stadia klíštěte (larva, nymfa a dospělec) mohou hrát roli v přenosu. Nejvíce neurotropní jsou dvě borrelie: B. garinii a B. bavariensis. Lymeská neuroborrelióza (LNB) je akutní postižení centrální a periferní nervové soustavy, které se vyvíjí za několik týdnů po sání klíštěte. Nemoc se projevuje jako bolestivá meningoradikuloneuritida u dospělých a meningoneuritida u dětí. Nejčastější kraniální neuritidou je jednostranná či oboustranná obrna lícního nervu. Vyšetření mozkomíšního moku vykazuje lymfocytární pleocytózu a prokazatelnou intratekální syntézu protilátek proti borreliím. V léčbě LNB jsou doporučena parenterální antibiotika.

Kľúčové slová: lymeská neuroborrelióza, Borrelia burgdorferi, obrna lícního nervu, intratekální syntéza

Lyme neuroborreliosis

Lyme borreliosis is multisystemic disease, caused by a Lyme borrelia from a serocomplex of Borrelia burgdorferi sensu lato. The main vector of borreliae in Europe is Ixodes ricinus. All stages of a tick (larvae, nymphae and adults) play a role in the transmission of the disease. Two borrelial species seem to be the most neurotropic: B. garinii and B. bavariensis. Lyme neuroborreliosis (LNB) is an acute involvement of central and peripheral nervous system which develops usually within a few weeks after a tick-bite. The disease presents as painful meningoradiculoneuritis in adults or as meningoneuritis in children. Cranial neuritis such as unilateral or bilateral facial palsy is the most typical manifestation. Examination of cerebrospinal fluid shows a lymphocytic pleocytosis with evidence of intrathecal production af antibodies to borreliae. Parenteral antibiotic treatment is recommended for LNB.

Keywords: lyme neuroborreliosis, borrelia burgdorferi, facial palsy, intrathecal synthesis