Neurológia pre prax 3/2013

Logopedická péče o pacienty s poruchou řeči v subakutním stadiu

Mgr. Zuzana Stančáková

Pacienti se získanými poruchami řeči v základním rozlišení trpí buď poruchami fatických funkcí nebo poruchou motorické realizace řeči, dysartrií. Logopedická péče, která je zahájena co nejdříve, je následně poskytována v subakutním stadiu onemocnění v různých rehabilitačních zařízeních, též s ambulantním provozem nebo v rámci rehabilitačního stacionáře. Podrobný diagnostický obraz řečové poruchy, kognitivních a motorických funkcí je předpokladem úspěšné terapie. Optimální nastavení množství a intenzity individuální řečové terapie je podstatné pro vytvoření rehabilitačního programu.

Kľúčové slová: afázie, dysartrie, logopedická terapie, intenzita terapie, kognitivní funkce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Speech therapy for patients with a speech disorder in subacute stage

Patients with acquired speech impairments show either reductions in their phatic functions or impaired motor component of speech (dysarthria). Speech therapy is provided in various types of rehabilitation centres, including ambulant care units, as early as possible after stroke or brain injury. A detailed diagnostic survey of speech impairment and patient’s cognitive and motor functions is a prerequisite for successful therapy. Optimal duration and intensity of speech therapy are essential in setting up an individual rehabilitation programme.

Keywords: aphasia, dysarthria, speech therapy, intensity of therapy, cognitive function.