Neurológia pre prax 2/2007

LIEČBA EPILEPTICKÝCH SYNDRÓMOV V DETSKOM VEKU S NEPRIAZNIVOU PROGNÓZOU

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Autor v prehľadnom článku definuje epileptické encefalopatie, popisuje stručne ich klinický obraz, EEG nálezy a priebeh a sumarizuje doterajšie poznatky o ich liečbe. Zaoberá sa predovšetkým včasnými epileptickými encefalopatiami, Westovým, Lennox-Gastautovým, Dravetovej a Laudau-Kleffnerovým syndrómom a syndrómom s kontinuálnymi výbojmi v pomalom spánku. Liečba týchto syndrómov je prevažne empirická, chýbajú rozsiahlejšie klinické štúdie a je vo všeobecnosti neúspešná.

Kľúčové slová: epileptické encefalopatie, Westov, Lennox-Gastautov, Dravetovej a Landau-Kleffnerov syndróm, ESES, liečba, prognóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

LIEČBA EPILEPTICKÝCH SYNDRÓMOV V DETSKOM VEKU S NEPRIAZNIVOU PROGNÓZOU

Autor v prehľadnom článku definuje epileptické encefalopatie, popisuje stručne ich klinický obraz, EEG nálezy a priebeh a sumarizuje doterajšie poznatky o ich liečbe. Zaoberá sa predovšetkým včasnými epileptickými encefalopatiami, Westovým, Lennox-Gastautovým, Dravetovej a Laudau-Kleffnerovým syndrómom a syndrómom s kontinuálnymi výbojmi v pomalom spánku. Liečba týchto syndrómov je prevažne empirická, chýbajú rozsiahlejšie klinické štúdie a je vo všeobecnosti neúspešná.

Keywords: epileptické encefalopatie, Westov, Lennox-Gastautov, Dravetovej a Landau-Kleffnerov syndróm, ESES, liečba, prognóza.