Neurológia pre prax 2/2009

Lezionální stereotaktické operace v terapii farmakorezistentní epilepsie

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D., prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc., MUDr. Jan Chrastina, Ph.D., ing. Ivo Říha

I přes pokroky v zobrazovací technice a elektrofyziologické diagnostice u nemocných s farmakorezistentní epilepsií zůstává významné procento nemocných, u nichž není resekční výkon možný nebo je zatížen závažnými nežádoucími účinky. Pro tyto nemocné je potenciální volbou stereotaktická operační intervence. Náplní sdělení je historický přehled a současný stav lezionálních stereotaktických intervencí v terapii farmakorezistentní epilepsie, jejich možnosti a výsledky. Stereotaktická operační technika se stala základem dalších technik významných pro epileptochirurgii – radiochirurgie a neuronavigace.

Kľúčové slová: farmakorezistentní epilepsie, lezionální stereotaxe, radiochirurgie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Stereotactic lesional surgery in treating pharmacoresistant epilepsy

Despite advances in imaging techniques and electrophysiological diagnosis in patients with pharmacoresistant epilepsy, there remain a significant proportion of patients in whom a resection procedure is not feasible or is associated with severe adverse effects. Such patients are potential candidates for stereotactic surgical intervention. The paper reviews the history and current situation of stereotactic lesional interventions used in the treatment of pharmacoresistant epilepsy, their options and results. Stereotactic surgical technique has become the basis of other techniques relevant to epilepsy surgery, namely radiosurgery and neuronavigation.

Keywords: pharmacoresistant epilepsy, stereotactic lesionectomy, radiosurgery.