Neurológia pre prax 5/2012

Léze mozkových nervů u dětí

MUDr. Josef Kraus, CSc. , Marie Brožová, MUDr. Věra Sebroňová

Léze mozkových nervů jsou v dětství vzácné. Nicméně mohou být příznakem závažného onemocnění: tumoru, systémové choroby nebo kongenitální anomálie. Z tohoto důvodu má nezastupitelnou roli pečlivé vyšetření, včetně zobrazení a diferenciální diagnostiky. Častou příčinou parézy lícního nervu je infekce Borrelia burgdorferi; mnohdy spojená se serózní meningitidou. Idiopatické parézy mozkových nervů mají u dětí dobrou prognózu.

Kľúčové slová: mozkový nerv, obrna, děti, etiologie, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cranial nerve lesions in children

Cranial nerve lesion is a rare condition in children. However, it might be an alarming sign of serious underlying disease such as neoplasm, systemic disease or congenital anomaly. Therefore, careful detailed investigation, neuroimaging and differential diagnosis are essential in children, even if the palsy is isolated. The most frequently verifiable cause of acute peripheral facial palsy in children is Lyme borreliosis. Nearly all are associated with lymphocytic meningitis. Children with idiopathic palsy have a very good prognosis.

Keywords: cranial nerve, palsy, children, aetiology, management.