Neurológia pre prax 2/2020

Léčba Holmesova tremoru pomocí hluboké mozkové stimulace

MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D., doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D., MBA, MUDr. Pavel Otruba, MBA, MUDr. Jan Bardoň, Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN

Rubrální nebo také Holmesův tremor (HT) je poměrně vzácný typ třesu, definován jako hrubý tremor, akcentující se ve statické poloze nebo při pohybu. Obvykle bývá jednostranný, jen výjimečně se objevuje oboustranně. Vzniká v důsledku léze cerebello-rubrálních drah. Farmakologická léčba je obtížná a většinou neefektivní. Možností volby je pak hluboká mozková stimulace (DBS) ventrointeromediálního jádra thalamu (ViM), která může mít v některých případech velmi dobrý efekt. Představujeme kazuistiku 38leté ženy, která ve svých 37 letech utrpěla krvácení do levé mozečkové hemisféry s následným rozvojem hrubých dyskinez a ataxie levostranných končetin, především horní končetiny, diagnostikováno jako HT. Pacientka indikována k terapii DBS ViM vpravo, která byla provedena bez komplikací, s následným velmi dobrým efektem na tremor. HT je relativně vzácný, pacienta značně handicapující, syndrom způsobený lézí cerebello- -rubrálních drah, nicméně může být velmi dobře ovlivnitelný pomocí DBS ViM.

Kľúčové slová: Holmesův tremor, hluboká mozková stimulace, ventrointeromediální jádro thalamu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treating Holmes tremor with deep brain stimulation

Rubral tremor, also known as Holmes tremor (HT), is a relatively rare type of tremor defined as a coarse tremor, accentuated in a static position or during movement. It is usually unilateral, with bilateral involvement occurring only rarely. It occurs due to a lesion of cerebellorubral pathways. Pharmacological therapy is difficult and, largely, ineffective. Deep brain stimulation (DBS) of the ventral intermediate (VIM) nucleus of the thalamus is a treatment option that, in some cases, can have a very good effect. A case is reported of a 38-year-old woman who, at the age of 37 years old, suffered a left cerebellar hemisphere haemorrhage with subsequent development of gross dyskinesias and ataxia of the left-sided limbs, particularly of the upper limb, diagnosed as HT. The patient was indicated to receive treatment with VIM DBS on the right side; the procedure was uneventful and had a very good effect on the tremor. HT is a relatively rare, highly disabling syndrome caused by a lesion of the cerebello-rubral pathways; however, it could be well managed with VIM DBS.

Keywords: Holmes tremor, deep brain stimulation, ventral intermediate nucleus of the thalamus