Neurológia pre prax 6/2022

Kortiko -responzivní encefalopatie jako komplikace autoimunitního zánětu štítné žlázy

MUDr. Kateřina Dvorníková, MUDr. Jana Slonková, Ph.D., doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., MUDr. Jana Horáková, prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Steroid ‑responzivní encefalopatie asociovaná s autoimunitní thyreoiditidou (SREAT) je vzácný syndrom charakterizovaný neuropsychiatrickými příznaky, vysokými antithyreoidálními protilátkami a rychlou klinickou odpovědí na podání kortikosteroidů. Prezentujeme kazuistický případ pacientky přijaté k hospitalizaci pro akutně vzniklou dezorientaci, poruchu řeči charakteru perceptivní fatické poruchy a inkoherenci myšlení, s hyperthyreózou v anamnéze bez současné terapie. Výpočetní tomografie i magnetická rezonance mozku nebyly diagnosticky průkazné. V rámci širší diferenciální diagnostiky byly odebrány hormony štítné žlázy a antithyreoidální protilátky. Protilátky proti thyreoidální peroxidáze (anti ‑TPO) byly silně pozitivní. Pro suspekci na encefalopatii související s autoimunitním poškozením štítné žlázy byl nově do medikace nasazen nitrožilně metylprednisolon 1 000 mg s úpravou ad integrum již druhý den aplikace.

Kľúčové slová: encefalopatie, autoimunitní zánět štítné žlázy, kortikoidy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cortico-responsive encephalopathy as a complication of autoimmune thyroiditis

Steroid‑responsive encephalopathy associated with autoimmune thyroiditis (SREAT) is a rare syndrome characterised by neuropsychiatric symptoms, high antithyroid antibodies and rapid clinical response to corticosteroids. We present a case of a patient admitted for hospitalisation for acute disorientation, perceptive speech disorder and incoherence of thinking, with a history of hyperthyreosis without recent concomitant therapy. CT and MRI brain scans were not diagnostically conclusive. Thyroid hormones and anti‑thyroid antibodies were collected as part of a wider differential diagnosis. Anti‑thyroid peroxidase (anti‑TPO) antibodies were strongly positive. To treat the encephalopathy, related to autoimmune thyroid damage, intravenous methylprednisolone 1000 mg was newly introduced to the medication with clinical recovery ad integrum second day of application.

Keywords: encephalopathy, autoimmune thyroiditis, corticosteroids