Neurológia pre prax 1/2011

Komplikace perkutánní kyfoplastiky

prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc., MUDr. Martin Jerie, MUDr. Radko Kříž, MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D., MUDr. Stanislav Černohorský

Devětatřicetiletá pacientka byla přijata na naše oddělení pro traumatickou kompresivní frakturu obratlového těla Th9. Klinický i grafický MRI nález byl vhodný k provedení perkutánní kyfoplastiky. Při tomto ošetření došlo k vzácné komplikaci – úniku cementu do měkkých paravertebrálních tkání. Vzhledem k deklarovaným vlastnostem implantovaného materiálu, především biodegradabilitě kostního cementu, byla nemocná observována. V průběhu dní se objevily progredující bolesti v zádech a ztížené dýchání. Grafické kontroly prokázaly rozvíjející se pleuropulmonální změny. Došlo k rozvoji ohraničeného zánětlivého ložiska a fluidotoraxu s následnou respirační insuficiencí. Pacientka byla indikována k evakuaci abscesu, exstirpaci cementu mimo kostní tkáň a k následné hrudní drenáži. Stav nemocné se však nadále zhoršoval, progredoval i grafický nález a byla nutná druhá revize s provedením dekortikace plicního laloku. Po tomto zákroku byl další klinický průběh již příznivý.

Kľúčové slová: komplikace, perkutánní kyfoplastika, biodegradabilní kostní cement, fluidotorax, empyém, dekortikace plíce, torakotomie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Complications of percutaneous kyphoplasty

A 39-year-old female patient was admitted to our department for traumatic compression fracture of the Th9 vertebral body. The clinical finding as well as MRI finding favoured percutaneous kyphoplasty. A rare complication – cement leakage into the soft paravertebral tissues – occurred during this procedure. Because of the declared properties of the implanted material, particularly the biodegradability of bone cement, observation of the patient was carried out. Over the course of days, progressive back pain and difficult breathing occurred. Imaging methods revealed progressive pleuropulmonary changes. A circumscribed inflammatory focus and pleural effusion with subsequent respiratory insufficiency developed. The patient was indicated for abscess evacuation, extirpation of the cement from the osseous tissue and subsequent thoracic drainage. However, the patient’s condition continued to deteriorate as did the imaging finding and a second revision was necessary which involved pulmonary lobe decortication. Following this procedure, the further clinical course was favourable.

Keywords: complication, percutaneous kyphoplasty, biodegradable bone cement, pleural effusion, empyema, pulmonary decortication, thoracotomy.