Neurológia pre prax 5/2005

Komorbidita pri Parkinsonovej chorobe

doc. MUDr. Ján Benetin, PhD.

U pacientov s Parkinsonovou chorobou (PCH) je viacero faktorov, ktoré môžu vplývať na komorbiditu. Niekedy nie je jednoznačne možné odlíšiť či k novým príznakom alebo ochoreniu viedla samotná progresia ochorenia, vplyv antiparkinsonskej liečby, alebo náhodná koincidencia iného ochorenia. Zväčša sa na ťažkostiach pacienta podieľajú všetky tejto vplyvy. V článku sa popisujú najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou a ťažkosti, ktoré môžu výraznejšie ovplyvňovať kvalitu života a možnosti liečby týchto pacientov.

Kľúčové slová: Parkinsonova choroba, komorbidita, cerebrovaskulárne ochorenia, psychiatrické ochorenia, traumy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Komorbidita pri Parkinsonovej chorobe

U pacientov s Parkinsonovou chorobou (PCH) je viacero faktorov, ktoré môžu vplývať na komorbiditu. Niekedy nie je jednoznačne možné odlíšiť či k novým príznakom alebo ochoreniu viedla samotná progresia ochorenia, vplyv antiparkinsonskej liečby, alebo náhodná koincidencia iného ochorenia. Zväčša sa na ťažkostiach pacienta podieľajú všetky tejto vplyvy. V článku sa popisujú najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou a ťažkosti, ktoré môžu výraznejšie ovplyvňovať kvalitu života a možnosti liečby týchto pacientov.

Keywords: Parkinsonova choroba, komorbidita, cerebrovaskulárne ochorenia, psychiatrické ochorenia, traumy.