Neurológia pre prax 6/2002

Komatózne stavy v neurológii

MUDr. Marian Kuchar, PhD., Doc. MUDr. Miloslav Procházka, PhD.

Klinické hodnotenie pacienta s poruchou vedomia vyžaduje systémový prístup. V práci sa uvádzajú niektoré definície porúch vedomia, ich etiológia a patofyziológia vzniku. Klinický prístup ku komatóznemu pacientovi je súčtom diagnostických postupov k zisteniu príčiny kómy a čo najrýchlejších terapeutických zásahov.

Kľúčové slová: kóma, etiológia, klasifikácia, diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Komatózne stavy v neurológii

Klinické hodnotenie pacienta s poruchou vedomia vyžaduje systémový prístup. V práci sa uvádzajú niektoré definície porúch vedomia, ich etiológia a patofyziológia vzniku. Klinický prístup ku komatóznemu pacientovi je súčtom diagnostických postupov k zisteniu príčiny kómy a čo najrýchlejších terapeutických zásahov.

Keywords: kóma, etiológia, klasifikácia, diagnostika.