Neurológia pre prax 1/2014

Klinické využití SPECT v neurologii

MUDr. Aleš Tomek, doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., MUDr. Kateřina Zárubová

V neurologické diagnostice se SPECT využívá pouze na specializovaných pracovištích v relativně omezeném počtu indikací, a to zejména: 1) u pacientů s farmakorezistentní epilepsií v rámci vyšetřovacího programu před epileptochirurgickým zákrokem, 2) v diferenciální diagnostice parkinsonského syndromu, 3) k posouzení funkčního stavu cévního řečiště u pacientů s uzávěrem vnitřní karotidy nebo stenózou intrakraniálních tepen.

Kľúčové slová: SPECT, epilepsie, parkinsonský syndrom, cerebrovaskulární onemocnění.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical use of SPECT in neurology

In neurological diagnostics, Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) is used only in a limited number of indications, mainly: 1) in presurgical assessment of refractory epilepsy patients, 2) in differential diagnostics of parkinsonian syndrome, 3) to assess functional cerebrovascular reserve in patients with internal carotic or intracerebral artery stenosis.

Keywords: SPECT, epilepsy, parkinsonian syndrome, cerebrovascular diseases.