Neurológia pre prax 2/2013

James Parkinson a jeho doba

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Kateřina Menšíková, prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

James Parkinson popsal nemoc, která dnes nese jeho jméno, před skoro 200 lety. Při bližším pohledu na kariéru Jamese Parkinsona jde o výjimečný počin. Vlastním povoláním londýnský praktik z Hoxtonu se vědecky angažoval především v oblasti paleontologie a jeho lékařské publikace lze charakterizovat spíše jako jednoduché kazuistiky a zdravovědné spisky. Jeho Esej o obrně třaslavé je proto v zásadě překvapivým vzedmutím jeho génia v oblasti, kterou považoval celý život spíše za dobré řemeslo než za vědu.

Kľúčové slová: James Parkinson, obrna třaslavá, Parkinsonova nemoc, „An essay on the shaking palsy”.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

James Parkinson a jeho doba

It is almost 200 years ago when James Parkinson described the disease which bears his name today. Looking on the career of James Parkinson, it seems to be an extraordinary issue of his work. London Hoxton surgeon and apothecary has been scientifically attracted predominantly to paleontology; his medical writings can be characterised rather as simple case reports or health science recommendations. His „Essay on the shaking palsy“ is therefore a surprising swell of his genius in the field, which by himself has been seen as a good craft than a science.

Keywords: James Parkinson, the shaking palsy, Parkinson’s disease, „An essay on the shaking palsy”.