Neurológia pre prax 6/2008

Jak nejlépe hodnotit sémantickou slovní produkci v klinické praxi?

MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D., Hana Štěpánková

Východisko: test sémantické slovní produkce (kategorie zvířata) je jedním z neuropsychologických testů. Cílem naší studie bylo potvrdit hypotézu, že krátká verze testu (vyjmenujte co nejrychleji 12 zvířat) koreluje s minutovým testem. Metodika: vyšetřili jsme 32 dobrovolníků (průměrný věk 67 ± 8,5 let, průměrná délka vzdělání 16 ± 2,2 let, MMSE 29,5 ± 0,72) testem sémantické slovní produkce. Test byl nahrán, a poté jsme analyzovali 15 s intervaly a dobu nutnou na vyjmenování 12 zvířat. Výsledky: pokusné osoby vyjmenovaly během jedné minuty 25,75 ± 6,59 zvířat. Výkon významně klesal během každého 15 s intervalu. Průměrný čas k vyjmenování 12 zvířat byl 19,2 ± 15,4 s. Čas k vyjmenování 12 zvířat koreloval významně (r = - 0,712, p < 0,001) s počtem zvířat vyjmenovaných za 1 min. Skóre za 15,30 a 45 s významně korelovalo (r = 0,633, r = 0,882, r = 0,952, vše p < 0,001) s výkonem za 1 min. Diskuze: čas k vyjmenování 12 zvířat nebo jmenování zvířat za 30 s mohou být kratšími variantami testu sémantické slovní produkce.

Kľúčové slová: sémantická plynulost, neuropsychologie, demence, kognice, stárnutí.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

WHAT IS THE BEST EVALUATION OF SEMANTIC VERBAL FLUENCY IN CLINICAL PRACTICE?

Background: Categorical verbal fluency (CVF) is one of many neuropsychological tests. The aim of the study was to confirm the hypothesis that the short version of CVF (wherein the subjects were asked to recite 12 animals as fast as they were able) correlated with the one minute CVF. Methods: We assessed 32 healthy volunteers with mean age 67 +/- 8.5 years, mean education 16 +/- 2.2 years, MMSE 29.5 +/- 0.72 with CVF. We recorded performance, then we analyzed 15 s intervals and time to recite 12 animals. Results: Volunteers recited 25.75 +/- 6.59 animals during 1 minute. The performance significantly decreased every 15 s interval. The mean time to recite 12 animals was 19.2 +/- 15.4 s. Time to recite 12 animals correlated significantly with the 1 minute CVF (r = -0.712, p < 0.001). Scores in 15,30 and 45 s significantly correlated (r = 0.633, r = 0.882, r = 0,952, all p < 0.001) with the 1 minute CVF. Discussion: Time to recite 12 animals or a 30 s CVF could be a shorter variant of CVF.

Keywords: semantic fluency, neuropsychology, dementia, cognition, aging.