Neurológia pre prax 2/2004

IV. neurosonologické dny

MUDr. Ondřej Škoda

Odborné sympozium IV. neurosonologické dny proběhlo v prostorách hotelu Rekrea v Pelhřimově ve dnech 27. a 28. února 2004. Tato akce, která navazuje na předcházející neurosonologické dny, jež proběhly v předchozích třech letech, byla pořádána neurologickým oddělením Nemocnice Pelhřimov ve spolupráci s Neurosonologickou komisí cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti J. E. P. Také letošní „Neurosonologické dny“ byly rozděleny na výukové kurzy, zařazené do programu v pátek 27. 2. 2004, a na odborné přednášky, které vyplnily program v sobotu 28. 2. 2004. Kurzy byly věnovány jednotlivým metodikám neurosonografických vyšetření: duplexní sonografii extrakraniálních tepen se zaměřením na karotickou a vertebrální oblast, transkraniální dopplerovské sonografii (TCD) a transkraniální duplexní barevně kódované sonografii. V průběhu kurzu byly vysvětlovány vyšetřovací postupy, patologické nálezy a jejich interpretace v souvislosti s klinickými obtížemi pacientů, přínosy vyšetření pro léčbu nemocných a indikační schémata pro intervenční zákroky. Prezentace výukových přednášek, snímků, videoprojekcí a vyšetření pozvaných pacientů prováděli M. Bar, O. Škoda a D. Školoudík. Krátký přehled, týkající se využití CT angiografie a dalších radiodiagnostických postupů při vyšetřování mozkových tepen přednesl M. Svárovský z RDG oddělení nemocnice Tábor. Proběhla také diskuze k jednotlivým tematickým okruhům, včetně možností spolupráce s radiology v oblasti navazujících zobrazovacích vyšetření. Odborných přednášek, prezentovaných v sobotu 28. 2., bylo celkem dvacet a podíleli se na nich autoři z řad českých neurologů, ale i neurochirurgů, kteří také letos, jako již tradičně, obohatili svými zajímavými příspěvky program sympozia. Potěšila nás i aktivní účast slovenských kolegů z bratislavského pracoviště prim. dr. Garaye. V průběhu sympozia přednesl předseda Neurosonologické komise dr. O. Škoda zprávu o činnosti za rok 2003 a zhodnotil nejdůležitější aktivity, které v oblasti neurosonologie probíhají. Došlo ke schválení a publikaci Národních standardů neurosonologických vyšetření, byla vydána obsáhlá odborná monografie Neurosonologie, dále byly vypracovány podklady pro schválení funkční specializace v neurosonologii I. a II. a navrženy registrační listy k novým výkonům odbornosti 209, zahrnujícím problematiku neurosonografických metodik. Bohužel, v posledně jmenovaných případech zatím ke schválení nedošlo, vzhledem k negativnímu stanovisku Vědecké rady ČLK a také zástupců České radiologické společnosti J. E. P. Předsednictvo Neurosonologické komise získalo od pléna podporu k pokračování zmíněných aktivit, vedoucích k dokončení legislativních předpokladů pro zajištění podmínek k odbornému, účelnému a zároveň správně ohodnocenému provádění neurosonologických metodik, ve spolupráci s ostatními kolegy z České neurologické společnosti J. E. P., ale i z jiných odborných společností, kterých se tato problematika dotýká. Přednášek a kurzů se zúčastnilo celkem 86 lékařů, kteří obdrželi osvědčení. Akce byla garantována ČLK. Poděkování patří všem přednášejícím a účastníkům diskuze, dále také primáři neurologického oddělení Nemocnice Pelhřimov MUDr. J. Syrovému za úvodní slovo, řediteli Okresní nemocnice Pelhřimov Ing. P. Hralovi a šéflékaři MUDr. J. Pangrácovi za podporu a firmám Audioscan, Hospimed, Boehringer Ingelheim, Sanofi-Synthelabo, Polpharma, Novartis a OP VZP Pelhřimov za sponzorské příspěvky. Doufáme, že tradice Neurosonologických dnů bude i nadále pokračovat, v příštím roce bude pořadatelem sympozia Neurochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

IV. neurosonologické dny

Odborné sympozium IV. neurosonologické dny proběhlo v prostorách hotelu Rekrea v Pelhřimově ve dnech 27. a 28. února 2004. Tato akce, která navazuje na předcházející neurosonologické dny, jež proběhly v předchozích třech letech, byla pořádána neurologickým oddělením Nemocnice Pelhřimov ve spolupráci s Neurosonologickou komisí cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti J. E. P. Také letošní „Neurosonologické dny“ byly rozděleny na výukové kurzy, zařazené do programu v pátek 27. 2. 2004, a na odborné přednášky, které vyplnily program v sobotu 28. 2. 2004. Kurzy byly věnovány jednotlivým metodikám neurosonografických vyšetření: duplexní sonografii extrakraniálních tepen se zaměřením na karotickou a vertebrální oblast, transkraniální dopplerovské sonografii (TCD) a transkraniální duplexní barevně kódované sonografii. V průběhu kurzu byly vysvětlovány vyšetřovací postupy, patologické nálezy a jejich interpretace v souvislosti s klinickými obtížemi pacientů, přínosy vyšetření pro léčbu nemocných a indikační schémata pro intervenční zákroky. Prezentace výukových přednášek, snímků, videoprojekcí a vyšetření pozvaných pacientů prováděli M. Bar, O. Škoda a D. Školoudík. Krátký přehled, týkající se využití CT angiografie a dalších radiodiagnostických postupů při vyšetřování mozkových tepen přednesl M. Svárovský z RDG oddělení nemocnice Tábor. Proběhla také diskuze k jednotlivým tematickým okruhům, včetně možností spolupráce s radiology v oblasti navazujících zobrazovacích vyšetření. Odborných přednášek, prezentovaných v sobotu 28. 2., bylo celkem dvacet a podíleli se na nich autoři z řad českých neurologů, ale i neurochirurgů, kteří také letos, jako již tradičně, obohatili svými zajímavými příspěvky program sympozia. Potěšila nás i aktivní účast slovenských kolegů z bratislavského pracoviště prim. dr. Garaye. V průběhu sympozia přednesl předseda Neurosonologické komise dr. O. Škoda zprávu o činnosti za rok 2003 a zhodnotil nejdůležitější aktivity, které v oblasti neurosonologie probíhají. Došlo ke schválení a publikaci Národních standardů neurosonologických vyšetření, byla vydána obsáhlá odborná monografie Neurosonologie, dále byly vypracovány podklady pro schválení funkční specializace v neurosonologii I. a II. a navrženy registrační listy k novým výkonům odbornosti 209, zahrnujícím problematiku neurosonografických metodik. Bohužel, v posledně jmenovaných případech zatím ke schválení nedošlo, vzhledem k negativnímu stanovisku Vědecké rady ČLK a také zástupců České radiologické společnosti J. E. P. Předsednictvo Neurosonologické komise získalo od pléna podporu k pokračování zmíněných aktivit, vedoucích k dokončení legislativních předpokladů pro zajištění podmínek k odbornému, účelnému a zároveň správně ohodnocenému provádění neurosonologických metodik, ve spolupráci s ostatními kolegy z České neurologické společnosti J. E. P., ale i z jiných odborných společností, kterých se tato problematika dotýká. Přednášek a kurzů se zúčastnilo celkem 86 lékařů, kteří obdrželi osvědčení. Akce byla garantována ČLK. Poděkování patří všem přednášejícím a účastníkům diskuze, dále také primáři neurologického oddělení Nemocnice Pelhřimov MUDr. J. Syrovému za úvodní slovo, řediteli Okresní nemocnice Pelhřimov Ing. P. Hralovi a šéflékaři MUDr. J. Pangrácovi za podporu a firmám Audioscan, Hospimed, Boehringer Ingelheim, Sanofi-Synthelabo, Polpharma, Novartis a OP VZP Pelhřimov za sponzorské příspěvky. Doufáme, že tradice Neurosonologických dnů bude i nadále pokračovat, v příštím roce bude pořadatelem sympozia Neurochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.