Neurológia pre prax 6/2021

Ischemická cévní mozková příhoda v těhotenství a šestinedělí

MUDr. Stanislava Jakubíček, Ph.D., MUDr. Michal Reif

I když je výskyt ischemické cévní mozkové příhody v těhotenství a šestinedělí stále relativně vzácný, s rostoucí prevalencí obezity, hypertenze a srdečních onemocnění u žen v reprodukčním věku roste i incidence tohoto onemocnění (James et al., 2005). Mozkový infarkt u těhotných žen má svá etiologická, diagnostická a terapeutická specifika. Úkolem tohoto článku je podrobněji se těmito specifickými aspekty zabývat, aby k péči o takové pacientky bylo přistupováno co nejefektivněji pro matku a přitom co nejbezpečněji pro plod.

Kľúčové slová: ischemická cévní mozková příhoda, těhotenství, intravenózní trombolýza, mechanická trombektomie, sekundární prevence

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ischemic stroke during pregnancy and puerperium

Despite the rare occurrence of ischemic stroke in pregnancy and puerperium, the incidence of this disease is rising with the increasing prevalence of obesity, hypertension and cardiac disease among women of childbearing age (James et al., 2005). Ischemic stroke in pregnant women has specific etiological, diagnostic and therapeutic aspects. The purpose of this article is to address these aspects of ischemic stroke in pregnant women in greater detail, so that patient care for mother and fetus are approached safely and effectively at the same time.

Keywords: ischemic stroke, pregnancy, intravenous thrombolysis, mechanical thrombectomy and secondary prevention