Neurológia pre prax 2/2017

Intracerebrální krvácení

MUDr. Martin Šrámek

Intraparenchymové hemoragie (ICH) tvoří 10–20 % všech cévních mozkových příhod (CMP) s výrazně vyšší mortalitou oproti ischemickým. V hloubce hemisféry je lokalizováno 55 % hematomů, 30 % lobárně a 15 % v oblasti kmene. Nejčastější příčinou je hypertenzní vaskulopatie, dále amyloidová angiopatie, cévní malformace nebo tumor. Pacienti s ICH vyžadují JIPovou péči, hlavním cílem léčby je normalizace TK intravenózními antihypertenzivy, úprava koagulace u antikoagulovaných pacientů a terapie edému. Preventivní podávání antiepileptik není doporučeno. Neurochirugické řešení se uplatňuje u mozečkových a povrchově uložených hematomů. Nasazení antikoagulační terapie po prodělaném ICH je ve výjimečných případech možné, alternativou při fibrilaci síní je uzávěr ouška levé síně.

Kľúčové slová: intraparenchymová hemoragie, hypertenze, edém, koagulopatie, antikoagulační léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intracerebral hemorrhage

Intraparenchymal hemorrhage (ICH) accounts for 10–20 % of all strokes, its mortality is much higher compared to ischemic strokes. 55 % of hematomas are localised deeply in brain hemisphere, 30 % in lobes and 15 % in the brain stem. The most frequent causes of ICH are hypertensive vasculopathy, amyloid angiopathy, vessel malformation or tumors. ICH patients should be admited to an ICU, the goal of therapy is blood pressure normalisation using intravenous drugs, coagulopathy treatment in patients on anticoagulation therapy and cerebral edema treatment. Prophylactic antiseizure medication is not recommended. Surgical treatment is effective in cerebellar or superficial hemorrhages. Anticoagulation after ICH is possible in carefully selected patients, an alternative approach in atrial fibrilation patients is left appendage closure.

Keywords: intraparenchymal hemorrhage, hypertension, edema, coagulopathy, anticoagulation