Neurológia pre prax 2/2017

Intenzivní péče o pacienty s Guillain-Barré syndromem

MUDr. Petr Hon

Akutní polyradikuloneuritida – Guillain-Barré syndrom (GBS) je nejčastějším onemocněním periferních nervů vyžadujícím neurointenzivní péči. Ve 30 % onemocnění dochází k selhání respirace a pacienti jsou zajištění invazivní umělou plicní ventilací. Specifitami onemocnění jsou současné postižení vegetativního nervového systému, s projevy hemodynamické lability, komplikacemi v oblasti zažívacího traktu, potřeba dlouhodobé umělé plicní ventilace poskytovaná nemocným bez poruchy vědomí. Včasné rozpoznání hrozící respirační insuficience, adekvátní zajištění pacienta na jednotce intenzivní péče s možností poskytnutí komplexní péče je základním předpokladem úspěšné terapie a minimalizování následků GBS.

Kľúčové slová: Guillain-Barré syndrom, neurointenzivní péče, respirační insuficience, terapie GBS

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intensice care in patients with Guillain-Barré syndrome

Acute polyradiculoneuritis – Guillain – Barré syndrome (GBS) is the most frequent peripheral nerves illnes, requiring neurointensive care. About 30 % patients have respiratory dysfunction and need ventilatory support. Specific for this disease is vegetative nerves dysfunction with hemodynamic lability, gastrointestinal complication, need for long lasting mechanical ventilation in full consciousness patient. Early recognition of respiratory failure, adequate intensive care in unite dispensing with possibility of complex care is the basic condition of succesfull therapy.

Keywords: Guillain-Barré syndrome, neurointensive care, respiratory failure, GBS therapy