Neurológia pre prax 4/2011

Integrovaný přístup k aplikaci Botulinum toxinu A

MUDr. Martin Švehlík, Ph.D., doz. dr. med. Ernst Bernhard Zwick, prof. dr. med. Gerhardt Steinwender, dr. med. Tanja Kraus, prof. dr. med. Wolfgang E. Linhart

Jedním ze základních principů, ať už konzervativní nebo chirurgické léčby pacientů se spastickou formou DMO, je buď udržení nebo znovu obnovení délky spastického svalu. V posledních dvaceti letech došlo k rozmachu použití botulinum toxinu A k selektivnímu ovlivnění svalového tonu u dětí s DMO. Integrovaný přístup k aplikaci botulinum toxinu A spojuje výhody víceetážové aplikace, redresního sádrování a využití fyzioterapie a ortézování. Celý koncept je postaven na relativně vysokodávkované aplikaci botulinum toxinu A společně s maximalizací terapeutického efektu pomocí adjuvantní terapie. Naše více než desetileté zkušenosti s tímto konceptem potvrzují jeho krátkodobý i dlouhododobý efekt.

Kľúčové slová: dětská mozková obrna, botulinum toxin A, léčba spasticity.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Integrated approach to administering botulinum toxin type A

One of the basic principles of both conservative and surgical treatment of patients with spastic cerebral palsy is either maintaining or restoring the length of the spastic muscle. In the last twenty years, there has been an expansion in the use of botulinum toxin type A in order to selectively affect the muscle tone in children with cerebral palsy. An integrated approach to administering botulinum toxin type A combines the advantages of administration into multiple sites, redressing plaster cast treatment and the use of physiotherapy and orthoses. The whole concept is based on a relatively high-dose administration of botulinum toxin type A while maximizing the therapeutic effect by means of adjuvant therapy. Our more than ten years of experience with this concept confirm its short-term as well as long-term effect.

Keywords: cerebral palsy, botulinum toxin A, therapy of spasticity.