Neurológia pre prax 2/2003

III. Neurosonologické dny

Michal Bar, David Školoudík, Ondřej Škoda

Ve dnech 28. února a 1. března 2003 proběhly ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě III. Neurosonologické dny. Akce byla organizována Neurosonologickou komisí Cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti JEP ve spolupráci s neurologickou klinikou FNsP v Ostravě. V první den se konaly výukové sonografické kurzy. Jednotlivé kursy byly věnovány ultrazvukovému vyšetření magistrálních mozkových arterií (M. Bar), transkraniálnímu duplexnímu a doplerometrickému vyšetření u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou (D. Václavík, R. Mikulík) a echokardiografickému vyšetření u pacientů s CMP (R. Kerekeš). Součástí kursů byl i seminář věnovaný indikacím k jednotlivým cévním operačním výkonům (P. Hradílek, O. Škoda) a prezentace metodiky trombotripse – potenciace trombolýzy pomocí transkraniálního ultrazvukového monitoringu (D. Školoudík). Jednotlivé části kursu byly prokládány demonstracemi pacientů s patologickými nálezy. Organizace výukových kurzů byla inspirována podobnými kurzy, které probíhají v rámci Evropských nerosonologických mítinků. Druhý den akce probíhaly odborné přednášky. Na úvod promluvila přednostka neurologické kliniky MUDr. Olga Zapletalová, která vyzdvihla přínos neurosonologie v diagnostice nejenom cévních mozkových příhod, ale také jiných neurologických onemocnění. Připomněla rovněž 200. jubileum narození a 150. výročí úmrtí objevitele principu ultrazvukového měření průtoku krve Christiana Dopplera. Poté David Školoudík představil novou poblikaci Neurosonologie, která vyjde v průběhu prvního pololetí letošního roku v nakladatelství Galén. Celkem bylo ve dvou dnech prezentováno 19 přednášek a sedm výukových kurzů s bohatou odbornou diskuzí. Na závěr zhodnotil předseda Neurosonologické komise Ondřej Škoda práci komise za rok 2002. Vyzdvihl pokroky v ustanovení funkční odbornosti v neurosonologii a tvorbu odborných neurosonologických standardů. Komise vyzvala výbor Neurologické společnosti k obnovení činnosti v dohadovacím řízení k seznamu výkonů. V tomto dohadovacím řízení bude nutné vytvořit a schválit nové výkony pro neurosonologickou odbornost. Odborné akce se účastnilo celkem 79 lékařů.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

III. Neurosonologické dny

Ve dnech 28. února a 1. března 2003 proběhly ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě III. Neurosonologické dny. Akce byla organizována Neurosonologickou komisí Cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti JEP ve spolupráci s neurologickou klinikou FNsP v Ostravě. V první den se konaly výukové sonografické kurzy. Jednotlivé kursy byly věnovány ultrazvukovému vyšetření magistrálních mozkových arterií (M. Bar), transkraniálnímu duplexnímu a doplerometrickému vyšetření u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou (D. Václavík, R. Mikulík) a echokardiografickému vyšetření u pacientů s CMP (R. Kerekeš). Součástí kursů byl i seminář věnovaný indikacím k jednotlivým cévním operačním výkonům (P. Hradílek, O. Škoda) a prezentace metodiky trombotripse – potenciace trombolýzy pomocí transkraniálního ultrazvukového monitoringu (D. Školoudík). Jednotlivé části kursu byly prokládány demonstracemi pacientů s patologickými nálezy. Organizace výukových kurzů byla inspirována podobnými kurzy, které probíhají v rámci Evropských nerosonologických mítinků. Druhý den akce probíhaly odborné přednášky. Na úvod promluvila přednostka neurologické kliniky MUDr. Olga Zapletalová, která vyzdvihla přínos neurosonologie v diagnostice nejenom cévních mozkových příhod, ale také jiných neurologických onemocnění. Připomněla rovněž 200. jubileum narození a 150. výročí úmrtí objevitele principu ultrazvukového měření průtoku krve Christiana Dopplera. Poté David Školoudík představil novou poblikaci Neurosonologie, která vyjde v průběhu prvního pololetí letošního roku v nakladatelství Galén. Celkem bylo ve dvou dnech prezentováno 19 přednášek a sedm výukových kurzů s bohatou odbornou diskuzí. Na závěr zhodnotil předseda Neurosonologické komise Ondřej Škoda práci komise za rok 2002. Vyzdvihl pokroky v ustanovení funkční odbornosti v neurosonologii a tvorbu odborných neurosonologických standardů. Komise vyzvala výbor Neurologické společnosti k obnovení činnosti v dohadovacím řízení k seznamu výkonů. V tomto dohadovacím řízení bude nutné vytvořit a schválit nové výkony pro neurosonologickou odbornost. Odborné akce se účastnilo celkem 79 lékařů.