Neurológia pre prax 1/2004

Idiopatická ľahká kognitívna dysfunkcia

doc. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Autor podáva základné informácie o koncepcii tzv. ľahkej kognitívnej dysfunkcie (mild cognitive impairment). Idiopatická ľahká kognitívna dysfunkcia môže byť klinickým predstupňom demencie najčastejšie podmienenej rozvíjajúcou sa Alzheimerovou chorobou. Z tohto dôvodu je depistáž osôb s ľahkou kognitívnou dysfunkciou a ich klinické sledovanie základným predpokladom pre možnosť včasnej liečby demencie podmienenej hlavne Alzheimerovou chorobou. Prehľadný článok osobitne pojednáva o etiológii, klinickom obraze, epidemiológii, diagnostike, prognostike a liečbe idiopatickej ľahkej kognitívnej dysfunkcie.

Kľúčové slová: ľahká kognitívna dysfunkcia, pamäť, demencia, Alzheimerova choroba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Idiopatická ľahká kognitívna dysfunkcia

Autor podáva základné informácie o koncepcii tzv. ľahkej kognitívnej dysfunkcie (mild cognitive impairment). Idiopatická ľahká kognitívna dysfunkcia môže byť klinickým predstupňom demencie najčastejšie podmienenej rozvíjajúcou sa Alzheimerovou chorobou. Z tohto dôvodu je depistáž osôb s ľahkou kognitívnou dysfunkciou a ich klinické sledovanie základným predpokladom pre možnosť včasnej liečby demencie podmienenej hlavne Alzheimerovou chorobou. Prehľadný článok osobitne pojednáva o etiológii, klinickom obraze, epidemiológii, diagnostike, prognostike a liečbe idiopatickej ľahkej kognitívnej dysfunkcie.

Keywords: ľahká kognitívna dysfunkcia, pamäť, demencia, Alzheimerova choroba.