Neurológia pre prax 3/2011

Idiopatická intrakraniální hypertenze – pseudotumor cerebri z pohledu oftalmologa

MUDr. Pavel Kuthan, MUDr. Petr Sklenka

Autoři diskutují téma idiopatické intrakraniální hypertenze resp. pseudotumoru cerebri z pohledu oftalmologa. Článek tedy není vyčerpávající informací o této nozologické jednotce. Podezření na idiopatickou intrakraniální hypertenzi často vysloví oftalmolog kvůli přítomnosti očních příznaků, zejména obrazu městnaných papil. Neurologický nález bývá normální, typický je normální výsledek vyšetření zobrazovacími metodami. Etiologie a patogeneze není zcela jasná. Dostupná léčba, je-li nasazena včas, může ve většině případů účinně předejít postižení zraku. Součástí sdělení jsou krátké kazuistiky.

Kľúčové slová: pseudotumor cerebri, idiopatická intrakraniální hypertenze, ztráta zraku, edém papil, městnavá papila.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Idiopatic intracranial hypertension – pseudotumor cerebri from an opthalmologist’s point of view

Authors review the topic of idiopatic intracranial hypertension or pseudotumor cerebri from an ophthalmologist‘s point of view. Thus the article can not serve as a complete rewiew of the disease. The suspicion is often made by an ophthalmologist according to typical signs, especially papilledema. Neurological examination finds no patology, normal findings of imaging techniques are also typical. Etiology and pathogenesis still remains unclear. Therapy, if started early enough, can in most cases effectively prevent a visual loss. Authors add brief case reports.

Keywords: pseudotumor cerebri, idiopatic intracranial intracranial hypertension, visual loss, papilledema.