Neurológia pre prax 3/2003

Iatrogenní cévní mozkové příhody

MUDr.etr Geier, doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Autoři podávají přehled základních a nejčastěji se vyskytujících iatrogenních cévních mozkových příhod (CMP). Po rozdělení na skupinu ischemických a skupinu hemoragických CMP se dále diferencují podskupiny podle charakteru iatrogenní příčiny. Je uvedeno pět kazuistik, které svým mechanizmem vzniku, průběhem i výsledky pomocných vyšetření přibližují zajímavou problematiku iatrogenních CMP a upozorňují čtenáře na tyto nemocné.

Kľúčové slová: CMP, iatrogenní příčiny, ischémie, hemoragie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Iatrogenní cévní mozkové příhody

Autoři podávají přehled základních a nejčastěji se vyskytujících iatrogenních cévních mozkových příhod (CMP). Po rozdělení na skupinu ischemických a skupinu hemoragických CMP se dále diferencují podskupiny podle charakteru iatrogenní příčiny. Je uvedeno pět kazuistik, které svým mechanizmem vzniku, průběhem i výsledky pomocných vyšetření přibližují zajímavou problematiku iatrogenních CMP a upozorňují čtenáře na tyto nemocné.

Keywords: CMP, iatrogenní příčiny, ischémie, hemoragie