Neurológia pre prax 1/2003

HYPERTENZE A CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Je podán přehled klasifikace a příčin rizikových faktorů cévních mozkových příhod (CMP). Déle je rozebrána léčba v primární, sekundární prevenci CMP a na závěr je uvedena léčba hypertenze v akutní fázi CMP.

Kľúčové slová: hypertenze, CMP, primární a sekundární prevence CMP, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HYPERTENZE A CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

Je podán přehled klasifikace a příčin rizikových faktorů cévních mozkových příhod (CMP). Déle je rozebrána léčba v primární, sekundární prevenci CMP a na závěr je uvedena léčba hypertenze v akutní fázi CMP.

Keywords: hypertenze, CMP, primární a sekundární prevence CMP, léčba.