Neurológia pre prax 3/2004

Hypertenze a cévní mozková příhoda – pohled neurologa

doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.

Zatímco optimální léčba hypertenze v primární i sekundární prevenci je zásadní pro zabránění vzniku cévní mozkové příhody (CMP, iktus) i vzniku recidivy, názory na léčbu zvýšeného krevního tlaku (TK) v akutní fázi ischemické CMP jsou i podle posledních doporučení velmi konzervativní. Autor ve sdělení konstatuje současné poznatky cévní autoreagulace u ischemického iktu a z toho vyplývající závislost perfuzního tlaku a mozkového krevního proudu na výši systémového krevního tlaku (TK). Proto neurologové nedoporučují v prvních dnech snižování TK, pokud nepřekročí arbitrárně stanovené limity (tabulka 3) s výjimkou předpokladu provedení trombolýzy nebo z důvodů aktuální kardiologické situace (tabulka 2).

Kľúčové slová: hypertenze, cévní mozková příhoda (CMP), primární prevence, sekundární prevence, management léčby hypertenze v akutní fázi CMP, mozková auroregulace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hypertenze a cévní mozková příhoda – pohled neurologa

Zatímco optimální léčba hypertenze v primární i sekundární prevenci je zásadní pro zabránění vzniku cévní mozkové příhody (CMP, iktus) i vzniku recidivy, názory na léčbu zvýšeného krevního tlaku (TK) v akutní fázi ischemické CMP jsou i podle posledních doporučení velmi konzervativní. Autor ve sdělení konstatuje současné poznatky cévní autoreagulace u ischemického iktu a z toho vyplývající závislost perfuzního tlaku a mozkového krevního proudu na výši systémového krevního tlaku (TK). Proto neurologové nedoporučují v prvních dnech snižování TK, pokud nepřekročí arbitrárně stanovené limity (tabulka 3) s výjimkou předpokladu provedení trombolýzy nebo z důvodů aktuální kardiologické situace (tabulka 2).

Keywords: hypertenze, cévní mozková příhoda (CMP), primární prevence, sekundární prevence, management léčby hypertenze v akutní fázi CMP, mozková auroregulace.