Neurológia pre prax 3/2020

Hodnotenie bezpečnosti a monitoring chorobu modifikujúcich liekov roztrúsenej sklerózy

MUDr. Miriam Fedičová, MUDr. Marianna Vitková, PhD. , doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD., prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN

Sclerosis multiplex (SM) je autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému. V súčasnosti máme k dispozícii pomerne širokú škálu ochorenie modifikujúcich liečiv (Disease Modifying Therapy – DMT) s rôznym mechanizmom účinku a účinnosťou. Na dosiahnutie čo najlepšieho liečebného ovplyvnenia ochorenia je potrebný individuálny prístup pri výbere liečby. Je potrebné mať na pamäti aj riziká zvolenej liečby pre daného pacienta. Kontinuálne klinické, ako aj laboratórne monitorovanie pacientov je nevyhnutné.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, chorobu modifikujúca liečba (DMT)

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multiple sclerosis (MS) is autoimmune disorder affecting the central nervous system

Currently, we have a fairly wide range of disease – modifying drugs (DMD) with different mechanisms of action and different efficiencies. To obtain the most efficient therapeutic results we need to choose an individual approach for appropriate therapy. It is also very important to keep in mind the risk of this therapy for appropriate patient. The continual clinical and laboratory monitoring of the patients is unavoidable.

Keywords: multiple sclerosis, disease modifying therapy (DMT)