Neurológia pre prax 2/2016

Fyzioterapie u funkčních poruch hybnosti

MUDr. Tereza Serranová, Ph.D., Bc. Dana Fialová

Fyzioterapie má dnes klíčovou úlohu v multidisciplinárním managementu funkčních poruch hybnosti (FPH). Přes rostoucí počet prací, které svědčí pro její účinnost, zatím chybí doporučení založená na důkazech, jaké techniky by měla zahrnovat. V tomto příspěvku uvádíme obecné postupy i specifické techniky fyzioterapie, které se v léčbě pacientů s FPH osvědčily na základě dosavadních studií a zkušeností předních pracovišť. Fyzioterapie se zaměřuje na práci s abnormální pozorností a abnormálními hybnými vzorci prostřednictvím edukace, přeučování hybných vzorců a samostatnou práci pacienta na režimových a dalších léčebných strategiích.

Kľúčové slová: fyzioterapie, funkční poruchy hybnosti, abnormální pozornost, přeučování hybných vzorců.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Physiotherapy for functional movement disorders

Physiotherapy has a key role in the multidisciplinary management of patients with functional motor disorder (FMD). Despite growing evidence that physiotherapy is an effective treatment, we still lack evidence-based guidelines on what physiotherapy for FMD should consist of. Here we present recommendations for approach towards patients with FMD and physiotherapy that have been successful in FMD and which are based on existing evidence and experience from leading experts in this field. Physiotherapy should address self-di rected attention and abnormal habitual movement patterns through a process of education, movement retraining and self-management strategies.

Keywords: physiotherapy, functional movement disorders, self-directed attention, motor retraining.