Neurológia pre prax 6/2014

Fingoli mod v klinické praxi – kazuistiky

doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc., MUDr. Marika Talábová

Možností eskalace léčby u roztroušené sklerózy (RS) je fingolimod, který je nejenom svým mechanizmem účinku, ale i lékovou formou – tableta – pokrokem v léčbě RS. Fingolimod byl první perorální lék pro léčbu relaps-remitentní RS (R/R RS). Jde o první modulátor sfingosin-1-fosfátového (S1P) receptoru. Fingolimod se váže na S1P receptor na lymfocytech a cestou snížení jeho exprese brání lymfocytům opustit lymfatickou tkáň. Tímto mechanizmem je blokován průnik autoreaktivních lymfocytů do CNS a vývoj zánětlivých změn. Fingolimod proniká přes hematoencefalickou bariéru (HEB) a má neuroprotektivní účinek.

Kľúčové slová: INF-beta-1b, INF-beta-1a, glatiramer acetát, eskalace léčby, fingolimod.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Fingolimod in clinical practice: case reports

Treatment escalation in multiple sclerosis (MS) can be achieved by the use of fingolimod that represents an advancement in treating MS not only due to its mechanism of action, but also because of its dosage form (tablets). Fingolimod was the first oral medication for the treatment of relapsing-remitting MS (RRMS). It is the first sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor modulator. Fingolimod binds to the S1P receptor on lymphocytes and, by reducing its expression, prevents lymphocytes from exiting lymphatic tissue. This mechanism inhibits the migration of autoreactive lymphocytes into the CNS and the development of inflammatory changes. Fingolimod crosses the blood-brain barrier (BBB) and has a neuroprotective effect.

Keywords: INF-beta-1b, INF-beta-1a, glatiramer acetate, treatment escalation, fingolimod.