Neurológia pre prax 2/2011

Fibromyalgia

MUDr. Miloslav Dvorák, PhD., MUDr. Martin Šimo

Fibromyalgia je bolestivým, často chronickým a invalidizujúcim ochorením s nepriaznivou prognózou pre pacienta, ktorý je liečený u lekárov rôznych špecializácií, pričom absolvuje aj zbytočné diagnostické procedúry. Pritom poznaním typických symptómov a aplikáciou diagnostických kritérií možno ochorenie včas a pomerne ľahko rozpoznať. Následkom týchto skutočností pacienti nemajú prístup k primeranej liečbe a podpore, a je pre nich ťažké viesť plnohodnotný a nezávislý život.

Kľúčové slová: fibromyalgia, rozsiahla bolesť, tender point, klasifikácia, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Fibromyalgia

Fibromyalgia is a painful, often chronic and disabling condition with a poor prognosis for patients treated by physicians of various specializations, which may even cause them to undergo unnecessary diagnostic procedures. In fact, the disease can be identified early and relatively easily by detecting the typical symptoms and applying the diagnostic criteria. As a result of the above, patients lack access to adequate treatment and support and it is difficult for them to live a full and independent life.

Keywords: fibromyalgia, extensive pain, tender point, classification, treatment.