Neurológia pre prax 3/2014

Faciální hemispazmus – interneurální průběh cévy

MUDr. Václav Masopust, prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., doc. MUDr. David Netuka, Ph.D., doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas

Mikrovaskulární dekomprese (MVD) je dnes metodou volby u onemocnění, jejichž příčinou je neurovaskulární konflikt. Cílem následujících odstavců je seznámit čtenáře se vzácným případem průběhu arteria cerebelli anterior inferior mezi nervus statoacusticus a nervus facialis, která byla příčinou faciálního hemispazmu. Popisujeme jeden z možných chirurgických postupů a jeho efektivitu. Diskutována je patofyziologie syndromů vaskulární komprese mozkových nervů.

Kľúčové slová: mikrovaskulární dekomprese, neurovaskulární konflikt, chirurgická léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Facial hemispasm – interneural artery course

Microvascular decompression (MVD) is the method of choice for diseases that are caused by neurovascular conflict. The aim of the following paper is to present a rare case when anterior inferior cerebellar artery penetrated between statoacustic and facial nerve and caused facial hemispasm. A surgical strategy and treatment effectiveness are described. Pathophysiology of neurovascular compression syndromes is discussed.

Keywords: microvascular decompression, neurovascular conflict, surgical treatment.