Neurológia pre prax 2/2012

Epilepsie a úzkostné poruchy

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Úzkosti a úzkostné poruchy představují jednu z nejčastějších psychiatrických komorbidit u pacientů s epilepsií. Především v závislosti na charakteru epilepsie se vyskytují u 10–50 % pacientů. Ve stínu epileptických záchvatů však těmto potížím nebyla v minulosti věnována dostatečná pozornost, úzkostné poruchy nebyly řádně diagnostikovány a léčeny. Přitom jejich dopad na kvalitu života postižených jedinců je enormní. Předkládaný přehledový článek se zaměřuje na výskyt, časnou diagnostiku a doporučení pro terapii úzkostí a úzkostných poruch v epileptologické praxi.

Kľúčové slová: epilepsie, psychiatrické komorbidity, úzkost, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Epilepsy and anxiety disordes

Among the psychiatric comorbidities in epilepsy, anxiety and anxiety disorders are ones of the most frequent. Mainly upon the epilepsy features these conditions occur in 10–50 % of patients. However in the shadow of epileptic seizures these problems have been mostly disregarded in the past. They were not properly diagnosed and treated. Withal they have a profound influence on the quality of life of epilepsy patients. This review focuses on occurrence of anxiety disorders, their early diagnostic and treatment recommendation for the epileptological practice.

Keywords: epilepsy, psychiatric comorbidities, anxiety, treatment.