Neurológia pre prax 1/2004

Epilepsia a epileptické syndrómy v detskom veku – diagnostika a liečba

doc. MUDr. Pavol Sýkora, PhD.

Epilepsia je najčastejším neurologickým ochorením v detskom veku. Prevalencia epilepsie je 0,5–1% a asi 5% detí prekoná v živote aspoň jeden epileptický záchvat. V Slovenskej republike je dispenzarizovaných 7000 detí s epilepsiou, ktoré predstavujú 32 % všetkých dispenzarizovaných detí s neurologickými ochoreniami s prevalenciou 5,1/1000 detí vo veku 0–18 rokov. Svojou incidenciou a charakterom klinického obrazu predstavuje epilepsia stále závažný medicínsky a sociálny problém. V prehľadnom článku sú definované základnej pojmy, je uvedená klasifikácia epileptických záchvatov a epilepsií v detskom veku , postup pri stanovení syndromologickej a etiologickej diagnózy epilepsie a základne terapeutické postupy.

Kľúčové slová: epilepsia v detskom veku, klasifikácia epilepsie, epileptické syndrómy, liečebné postupy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Epilepsia a epileptické syndrómy v detskom veku – diagnostika a liečba

Epilepsia je najčastejším neurologickým ochorením v detskom veku. Prevalencia epilepsie je 0,5–1% a asi 5% detí prekoná v živote aspoň jeden epileptický záchvat. V Slovenskej republike je dispenzarizovaných 7000 detí s epilepsiou, ktoré predstavujú 32 % všetkých dispenzarizovaných detí s neurologickými ochoreniami s prevalenciou 5,1/1000 detí vo veku 0–18 rokov. Svojou incidenciou a charakterom klinického obrazu predstavuje epilepsia stále závažný medicínsky a sociálny problém. V prehľadnom článku sú definované základnej pojmy, je uvedená klasifikácia epileptických záchvatov a epilepsií v detskom veku , postup pri stanovení syndromologickej a etiologickej diagnózy epilepsie a základne terapeutické postupy.

Keywords: epilepsia v detskom veku, klasifikácia epilepsie, epileptické syndrómy, liečebné postupy.