Neurológia pre prax 2/2001

Dysfágie u nemocných s cévní mozkovou příhodou – přínos perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG)

MUDr. Edvard Ehler. CSc., MUDr. Petr Geier, MUDr. Václav Dostál , MUDr. Petr Vyhnálek, MUDr. Josef Hájek, CSc.

Poruchy polykání u nemocných s cévní mozkovou příhodou (CMP) představují závažný problém. Enterální výživa (nejčastěji gastrická sonda) má proti parenterální výživě celou řadu předností (méně komplikací, je levnější). Rovněž dlouhodobě zavedená nasogastrická sonda je méně výhodná a vede k větší frekvenci komplikací než perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) (záněty, striktury jícnu, esofagotracheální píštěle). PEG má pak ještě celou řadu dalších výhod – možnost rehabilitace řeči, nevede k neklidu nemocných, lépe se ošetřuje, může být zavedena po měsíce i roky. Autoři prezentují soubor 31 nemocných s CMP, u kterých byl zaveden PEG. Pouze u 7 nemocných se objevily komplikace, a to vždy lehkého stupně. U 7 nemocných se obnovilo spontánní polykání, 3 nemocní jsou v LDN s dosud zavedenou sondou a 21 nemocných zemřelo (všichni se zavedeným PEG). Výhodnost výživy pomocí PEG (rehabilitace řeči, ústup neklidu, snadná ošetřovatelská péče, ekonomická stránka) vedly autory k zavedení indikace PEG do diagnosticko-terapeutického schématu u CMP.

Kľúčové slová: cévní mozková příhoda, nasogastrická sonda, perkutánní endoskopická gastrostomie, dysfágie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dysfágie u nemocných s cévní mozkovou příhodou – přínos perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG)

Poruchy polykání u nemocných s cévní mozkovou příhodou (CMP) představují závažný problém. Enterální výživa (nejčastěji gastrická sonda) má proti parenterální výživě celou řadu předností (méně komplikací, je levnější). Rovněž dlouhodobě zavedená nasogastrická sonda je méně výhodná a vede k větší frekvenci komplikací než perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) (záněty, striktury jícnu, esofagotracheální píštěle). PEG má pak ještě celou řadu dalších výhod – možnost rehabilitace řeči, nevede k neklidu nemocných, lépe se ošetřuje, může být zavedena po měsíce i roky. Autoři prezentují soubor 31 nemocných s CMP, u kterých byl zaveden PEG. Pouze u 7 nemocných se objevily komplikace, a to vždy lehkého stupně. U 7 nemocných se obnovilo spontánní polykání, 3 nemocní jsou v LDN s dosud zavedenou sondou a 21 nemocných zemřelo (všichni se zavedeným PEG). Výhodnost výživy pomocí PEG (rehabilitace řeči, ústup neklidu, snadná ošetřovatelská péče, ekonomická stránka) vedly autory k zavedení indikace PEG do diagnosticko-terapeutického schématu u CMP.

Keywords: cévní mozková příhoda, nasogastrická sonda, perkutánní endoskopická gastrostomie, dysfágie.