Neurológia pre prax 3/2014

Dlouhodobá terapie intraduodenální levodopou – kazuistiky tří pacientů

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., MUDr. Marek Baláž, Ph.D., MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.

Předkládáme kazuistiky tří pacientů s pokročilou Parkinsonovou nemocí (PN) léčených dlouhodobě intraduodenální levodopou – Duodopa. Duodopa umožňuje kontinuální podávání dopaminergní léčby, které je indikováno u pacientů s pozdními hybnými komplikacemi. Zavedení sondy přímo do jejuna a snadná úprava dávky vedou ke stabilizaci plazmatických hladin levodopy a výraznému pozitivnímu ovlivnění motorického stavu pacientů s PN. Tato invazivní metoda má významné místo v terapii pozdních hybných komplikací PN.

Kľúčové slová: Parkinsonova nemoc, intraduodenální levodopa, kazuistiky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Long-term treatment with intraduodenal levodopa – case report of three patients

We present case reports of three patients with Parkinson‘s disease (PD) treated with intradudodenal levodopa – Duodopa. Duodopa enables continuous administration of dopaminergicv treatment indicated for patients with late motor complications. Administration of levodopa into the jejunal part of duodenum and easy dose setting leads to stable plasma levels of levodopa and an improvement of motor state of patients with PD. This invasive procedure plays an important role in therapy of late motor complications of PD.

Keywords: Parkinson´s disease, intraduodenal levodopa, case reports.