Neurológia pre prax 5/2011

Delirium u závislostí na návykových látkách

MUDr. Olga Pecinovská

Delirium je akutní, život ohrožující stav, který vyžaduje včasnou diagnózu, včasné diferenciálně diagnostické odlišení od podobných, život ohrožujících stavů a včasnou léčbu. Delirium tremens je na předním místě v příčinách úmrtí mezi psychiatrickými diagnózami, přesto bývá riziko komplikací deliria stále podceňováno. Léčba lehčích nekomplikovaných delirií je možná na běžných detoxifikačních jednotkách nebo psychiatrických odděleních, za spolupráce psychiatra a internisty. Léčba těžkých delirií a delirií pacientů se závažnými somatickými komplikacemi patří jednoznačně na jednotku intenzivní péče s možností trvalé monitorace, umělé plicní ventilace a dostupnosti pomocných diagnostických metod.

Kľúčové slová: delirium, delirium tremens, intoxikace, závislost na návykových látkách, odvykací stav.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Delirium in addictions to addictive substances

Delirium is an acute, life-threatening condition requiring a timely diagnosis, a timely differential diagnosis to distinguish it from similar life-threatening conditions and a timely treatment. Delirium tremens is among the leading causes of death among those with a psychiatric diagnosis; however, the risk of delirium complications is still underestimated. The treatment of milder, uncomplicated deliria is feasible in conventional detoxification centres or at psychiatric wards through collaboration between a psychiatrist and an internist. The treatment of severe deliria and deliria in patients with serious somatic complications comes within the competence of an intensive care unit where continuous monitoring and artificial ventilation are possible and auxiliary diagnostic methods are available.

Keywords: delirium, delirium tremens, intoxication, addiction, substance dependence, withdrawal.