Neurológia pre prax 1/2013

Chlamydophila pneumoniae a roztroušená skleróza

MUDr. Jan Galský, Ph.D., MBA

Chlamydophila pneumoniae je intracelulární patogen a významnou příčinou infekcí respiračního traktu. Infikovanými monocyty je schopna překonat hematoencefalickou bariéru, ale podle důkazů není kauzálním agens vyvolávající roztroušenou sklerózu. Chlamydie jsou citlivé k antibiotikům, které zasahují DNA a proteosyntézu, včetně makrolidů, azalidů, speciálně azitromycin, tetracyklinů a chinolonů. Dlouhodobá léčba chronických nemocí antibiotiky, jako roztroušené sklerózy, Alzheimerovy nemoci, astmatu, aterosklerózy, není prospěšná.

Kľúčové slová: chlamydie, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae a roztroušená skleróza, chlamydie a chronické nemoci, terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chlamydophila pneumoniae and multiple sclerosis

Chlamydophila pneumoniae is an intracellular pathogen and important cause of respiratory tract infection. Monocytes may traffic Chlamydophila pneumoniae across the blood-brain-barrier but there is a strong evidence that Chlamydophila pneumoniae has not causal role in multiple sclerosis. Chlamydiae are susceptible to antibiotics that afect DNA and protein synthesis, including macrolides, azalide, specifically azithromycin, tetracyklines, and chinolones. Long-term antibiotic treatment of chronic disaeses, such as multiple sclerosis, Alzheimer´s disease, asthma, atherosclerosis, is unlikely show any benefit.

Keywords: chlamydiae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae and multiple sclerosis, chlamydiae and chronic sequalae, treatment.